top of page

Izjava o zaštiti podataka REHA FIT d.o.o.

Odgovorna osoba / kontaktni podaci za zaštitu podataka


REHA FIT d.o.o., Ulica braće Leonardelli 20, 52100 Pula, Hrvatska (REHA FIT, damir.rovis@rehafit.hr) je odgovorna osoba za obradu podataka koja je potrebna radi pružanja usluge i opisana u ovoj izjavi o zaštiti podataka
Ako REHA FIT stranica sadržava poveznicu na druga web-mjesta ili sadržaje na mreži, primjenjivat će se izjave o zaštiti podataka tih servisa.

Opća obrada podataka


Komunikacija s nama


Ako nam se obratite, primjerice, kako biste postavili pitanje o proizvodu koji smo predstavili na svojoj stranici, upotrijebit ćemo vaše ime, a potom i vašu adresu e-pošte i druge podatke koje ste nam dali kako bismo odgovorili na vaš upit.


Obrada se temelji na zakonskim odredbama, koje nam omogućuju da obradimo osobne podatke u mjeri u kojoj je to potrebno kako bismo odgovorili na vaš upit (npr. članak 6. stavak 1. točka (b) OUZP-a) ili zato što imamo legitimni interes da vam pružimo željene informacije (članak 6. stavak 1. točka (f) OUZP-a).


Nakon što vam odgovorimo, vaš upit i sve informacije izbrisat ćemo u roku od tri godine od kraja kalendarske godine u kojoj je dan odgovor na vaš upit.


Značajke zajednice


Možete birati među različitim značajkama koje nudimo na svojoj stranici za interakciju s drugim korisnicima, kao što je objavljivanje komentara na našem zidu, pisanje komentara, označivanje da vam se neka objava sviđa ili dijeljenje objava.


Htjeli bismo istaknuti da je to dio javne sfere i da stoga drugi mogu vidjeti sve informacije koje objavite ili pružite za registraciju. Ne možemo utjecati na način na koji korisnici stranice obrađuju te informacije. Pogotovo ne možemo spriječiti druge da vam šalju poruke.


Svi podaci koje pružite za značajke zajednice obrađujemo kako bismo osigurali ispravno funkcioniranje tih značajki. Bez tih podataka ne možemo vam ponuditi značajke zajednice. Obrada tih podataka temelji se na zakonskim odredbama koje nam dopuštaju da obrađujemo osobne podatke u mjeri u kojoj je to potrebno za korištenje naših usluga ili izvršavanje ugovora (članak 6. stavak 1. točka (b) OUZP-a), ili zato što za nju postoji legitimni interes, kako bi korištenje našim značajkama bilo što jednostavnije i učinkovitije (članak 6. stavak 1. točka (f) OUZP-a).


Sadržaj koji je objavljen u prostoru zajednice može se spremiti na neograničeno vrijeme. Ako želite ukloniti sadržaj u bilo kojem trenutku, pošaljite nam poruku e-pošte na gore navedenu adresu.


Praćenje društvenih medija


Redovito primamo privatne poruke sa sadržajem koji nam se izravno obraća. Kako bismo mogli reagirati na navedene sadržaje, prikupljamo ih u našem inboxu, na našoj stranici, kao i na drugim javnim prostorima. Možemo reagirati u skladu s tim, ovisno o vrsti sadržaja. 


Sadržaj koji nam je poslan putem privatne poruke ili objavljen na našoj stranici ili na drugim javnim prostorima može se spremiti na neograničeno vrijeme. Ako želite ukloniti sadržaj u bilo kojem trenutku, pošaljite nam poruku e-pošte na gore navedenu adresu.


Poziv na događaje


Na svojoj stranici  povremeno najavljujemo događaje, za koje je možda potrebna registracija. Ako se registrirate za jedan od naših događaja, obradit ćemo osobne podatke koje ste nam dali pri registraciji, kao što su vaše ime, adresa, kontaktni i komunikacijski podaci (broj telefona i adresa e-pošte) te druge informacije potrebne za taj događaj (npr. za izradu popisa gostiju, akreditaciju, kontrolu na ulazu, planiranje prostora i catering) i/ili informacije potrebne da vam pošaljemo pozivnicu i informacije o pojedinom događaju. 


Obrada podataka temelji se na zakonskim odredbama, koje nam dopuštaju da obradimo osobne podatke ako je to potrebno za prijavu i sudjelovanje u događaju (članak 6. stavak 1. točka (b) OUZP-a) ili zato što imamo legitimni interes za sprječavanje prijevare i osiguravanje učinkovite pravne obrane (članak 6. stavak 1. točka (f) OUZP-a).


Prijenos osobnih podataka


Vaši osobni podaci otkrivaju se u sljedećim slučajevima:
Osobni podaci otkrit će se tijelima kaznenog progona, a po potrebi i oštećenim trećim stranama ako je to nužno za istragu nezakonite uporabe ili zlouporabe naših usluga. Međutim, to se radi samo ako postoje specifične naznake nezakonite uporabe ili zlouporabe. Otkrivanje se može provesti i ako služi za provedbu odredbi i uvjeta za korištenje naših usluga ili drugih ugovora ili po potrebi za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva. Naš legitimni interes za obradu jest zaštita pravilnog funkcioniranja web-mjesta i postavljanje, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva, ovisno o slučaju. Također smo zakonom obvezani pružiti informacije određenim vladinim agencijama.  To su tijela kaznenog progona, tijela javne vlasti koja vode tužbe u slučaju upravnih prekršaja koji se kažnjavaju novčanim kaznama te porezne uprave. Naš legitimni interes za obradu jest sprječavanje zlouporabe, pokretanje tužbe zbog kaznenih djela te postavljanje, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva, ovisno o slučaju (npr. članak 6. stavak 1.  točka (f) OUZP-a).


Za pružanje svojih usluga moramo se osloniti na treće strane i vanjske pružatelje usluga u ugovornim odnosima („izvršitelj obrade”). Kategorije tih izvršitelja obrade mogu biti agencije, pružatelji usluga podrške i pružatelji IT usluga.
U takvim situacijama informacije će se otkriti tim društvima ili pojedincima kako bi se omogućila daljnja obrada.  Te vanjske pružatelje usluga pažljivo biramo i redovito provjeravamo kako bismo osigurali zaštitu vaše privatnosti. Izvršitelji obrade smiju upotrebljavati podatke samo u svrhe koje mi odredimo. Oni su i na temelju ugovora sklopljenih s nama obvezani postupati s vašim podacima isključivo u skladu s ovom izjavom o zaštiti podataka te europskim i hrvatskim zakonima o zaštiti podataka.


Vaša prava ispitanika


Kao ispitanik imate pravo u bilo kojem trenutku ishoditi informacije o pohranjenim podacima koji se odnose na vas. Nadalje, imate pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničavanje obrade, a moguće i pravo na prenosivost podataka. Također imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka.


OSIM TOGA, MOŽETE ULOŽITI PRIGOVOR NA OBRADU ZBOG RAZLOGA KOJI PROIZLAZE IZ VAŠE SITUACIJE; AKO SE OBRADA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA TEMELJI NA ČLANKU 6. STAVKU 1. TOČKI (e) ILI (f) OUZP-a.


Ako ste dali privolu za obradu vaših osobnih podataka, možete je povući u bilo kojem trenutku s budućim učinkom.


Objava ove izjave o zaštiti podataka
Status ove izjave o zaštiti podataka je 16.02.2020.

bottom of page