top of page

Jedinstvena rješenja za rehabilitaciju i fitness, demenciju i depresiju 

  • Diferencijacija povećava vašu konkurentnost u okruženju trajnih promjena.

  • Naša rješenja mogu se koristiti za različite ciljeve i sve grupe korisnika neovisno od zdravstvenog statusa i godina i to u medicinskoj i sportskoj rehabilitaciji, prevenciji, treningu snage te rehabilitaciji kognitivnih i motoričkih funkcija.

  • Motivacija za vježbanje postiže se interaktivnim sučeljem te zabavnim vježbama.

  • Programski podržano automatizirano vježbanje, uz višejezično sučelje omogućuje gotovo samostalno vježbanje, uz veliku uštedu kvalificiranih resursa.

  • Troškovno konkurentni i učinkoviti modeli prevencije i rehabilitacije dominirat će na rastućem tržištu mediciske i sportske rehabilitacije, fitnessa za sve te kognitivnih i motoričkih vježbi. HUR sprave zauzimaju dvostruko manje prostora od standardnih sprava za vježbanje, uz koncentrične i ekscentrične vježbe u istoj spravi.

  • Nefarmakološka rješenja za usporavanje demencije i liječenje depresije. 

       REHA FIT d.o.o. upisano je u očevidnik veleprodaje medicinskih proizvoda klase rizika I i IIa. 

handball.jpg
ZTE.jpg
fitbit1.jpg
bottom of page