soomalogo.png

Sooma terapija depresije siguran je i učinkovit neinvazivan tretman za stimulaciju mozga s dokazanim rezultatima. Koristi transkranijalnu stimulaciju istosmjernom strujom (tDCS), gdje mali prijenosni medicinski uređaj provodi struju u prefrontalna područja mozga tijekom 30 minuta dnevne terapije. Terapija se može provoditi samostalno, uz terapiju lijekovima ili drugu neurostimulaciju. Psihijatar određuje terapiju, a pacijenti je mogu sami provoditi kući uz upute i nadzor. 

 

tDCS terapija za depresiju

_A2_1815.jpg

Depresija mijenja aktivnost u određenim područjima mozga. Usmjeravanjem slabe električne struje od 2mA na ta područja, simptomi depresije mogu nestati ili ublažiti se. Jedna terapija traje 30 minuta, a ponavlja se 5 dana tjedno tijekom 4 - 6 tjedana. Prema potrebi, terapija se može produžiti i prilagoditi pacijentu.

Sooma tDCS je prvi izbor kod:
 

  • Depresija srednjeg, blagog stupnja.

  • Pacijenata s kontraindikacijama na lijekove, ili onih koji odbijaju lijekove.

  • Dopune terapiji lijekovima ili nakon rTMS terapije.

  • Održavanja terapije i prevencije relapsa.

  • Trudnica i dojilja.

  • Mlađe populacije.

Transkranijalna stimulacija istosmjernom strujom moderna je metoda liječenja depresije i dokazano učinkovita kao terapija za depresiju. Istraživanja o sigurnosti tDCS-a kao metode liječenja također su pokazala da je potpuno siguran za korištenje, čak i za adolescente i starije pacijente, s "A" razinom učinkovitosti.

hur footer.jpg