top of page
soomalogo.png

Sooma terapija depresije siguran je i učinkovit neinvazivan tretman za stimulaciju mozga s dokazanim rezultatima. Koristi transkranijalnu stimulaciju istosmjernom strujom (tDCS), gdje mali prijenosni medicinski uređaj provodi struju u prefrontalna područja mozga tijekom 30 minuta dnevne terapije. Terapija se može provoditi samostalno, uz terapiju lijekovima ili drugu neurostimulaciju. Psihijatar određuje terapiju, a pacijenti je mogu sami provoditi kući uz upute i nadzor putem aplikacije na pametnom telefonu.

 

tDCS terapija za depresiju i bol

duo za web.png

Terapija neuropatske boli i fibromijalgije provodi se usmjeravanjem slabe električne struje od 2mA. Anoda se postavlja iznad senzomotornog područja kontralateralno od boli stvarajući ekscitacijski učinak, a katoda supraorbitalno uz inhibirajući učinak. Postavljanje elektroda je jednostavno jer se fiksiraju u kapicu koja čvrsto priliježe uz vlasište. Terapija traje 20 minuta dnevno, 5 dana u tjednu kroz 2 tjedna. Prema potrebi, terapija se može produžiti i prilagoditi pacijentu.

Sooma tDCS je prvi izbor kod:
 

  • Depresija srednjeg i blagog stupnja.

  • Pacijenata s kontraindikacijama na lijekove, ili onih koji odbijaju lijekove.

  • Dopune terapiji lijekovima ili nakon drugih neurostimulacija.

  • Održavanja terapije i prevencije relapsa.

  • Trudnica i dojilja.

  • Mlađe populacije.

  • Pacijenata koji terapiju mogu provoditi kod kuće.

Transkranijalna stimulacija istosmjernom strujom dokazano je učinkovita, sigurna i jednostavna terapija za depresiju i bol, čak i za adolescente i starije pacijente. Prema međunarodnim smjernicama (Fregni et al 2020) tDCS ima "A" razinu učinkovitosti (definitivno učinkovito) za liječenje depresije i "B" razinu učinkovitosti (vjerojatno učinkovito) za liječenje boli.

hur footer.jpg
bottom of page