top of page

Učinkovitost vježbanja u osoba s velikim neurokognitivnim poremećajem koji borave u ustanovama za dugotrajnu skrb: pilot randomizirano kontrolirano ispitivanje

The efficacy of exergaming in people with major neurocognitive disorder residing in long-term care facilities: a pilot randomized controlled trial

 NIH 2021

 

Zaključak

 

Nalazi ovog pilot RCT-a upućuju na to da individualno prilagođeni exergaming trening poboljšava funkcioniranje donjih ekstremiteta, kognitivno funkcioniranje, brzinu reakcije  i simptome depresije kod pacijenata s MNCD-om koji borave u ustanovama za dugotrajnu skrb.

5 views0 comments

Opmerkingen


bottom of page