top of page

Sooma DUO – liječenje depresije neuromodulacijom kod kuće uz online nadzor liječnika.

Sooma je predstavila novi sustav za liječenje depresije kod kuće, uz nadzor putem cloud programa koji sadrži sve podatke o planu i provođenju terapije.


 


Sooma DUO pruža liječnicima i zdravstvenom osoblju mogućnost nadzora velikog broja pacijenta, a pacijentima sigurnost i jednostavnost provođenja terapije.


Liječnici i zdravstveno osoblje mogu pregledavati, prilagođavati i pratiti protokole pacijenata putem zapisa o provedenoj terapiji i praćenja ishoda za donošenje odluka o liječenju na temelju podataka.


Nakon instaliranja aplikacije na svoj pametni telefon, pacijenti se trebaju prijaviti i slijediti upute na zaslonu kako bi započeli s terapijom.
Mobilna aplikacija također pruža zdravstvenim radnicima ažurne povratne informacije putem validiranih upitnika o ishodima koje su prijavili pacijenti i koji se ispunjavaju izravno u aplikaciji. Pacijenti nikada ne zaboravljaju terapiju s prilagodljivim push obavijestima koje ih podsjećaju na nadolazeće tretmane ili upitnike, čime se maksimalno povećava pridržavanje tretmana i uključuje pacijente u njihovu terapiju.

6 views0 comments
bottom of page