top of page

Nove tehnologije za prevenciju blagog neurokognitivnog poremećaja.

U ovom projektu (Patricka Mansera pod vodstvom prof. Eling de Bruin s ETH Zurich) istražuju se inovativni pristupi prevenciji kognitivnog oštećenja. Fokus je na tri važna - ali često zanemarena rizika za kognitivno oštećenje, za koja se zna da igraju važnu ulogu u tijeku bolesti. To su: (1) tjelesna neaktivnost, (2) kognitivna neaktivnost i (3) simptomi depresije.

 

Razvijen je plan vježbi ('Brain-IT') za starije osobe s blagim kognitivnim oštećenjem u suradnji sa stručnjacima iz različitih područja. Brain-IT uključuje fizičke i neurokognitivne zadatke te trening disanja uz individualnu prilagodbu. Provodi se tzv. vježba kroz igru - exergaming (video zadaci koji se kontroliraju fizičkim pokretima). Brain-IT plan vježbi dobro je prihvaćen od strane korisnika i percipira se kao koristan.

 

U Alzheimer's & Dementia u travnju 2024., objavljeni su rezultati istraživanja “Brain-IT”: Exergame training with biofeedback breathing in neurocognitive disorders
 

RESULTS

We observed statistically significant effectswith large effect sizes for global cognitive performance, immediate verbal recall, and delayed verbal recall in favor of the intervention group. Fifty-five percent of participants showed a clinically relevant improvement in response to training.

 

CONCLUSION

The combination of exergame-based motor-cognitive training with HRV-BF delivered via an individualized exergame-based training concept (called “Brain-IT”) is effective in improving global cognitive performance, immediate verbal recall, and delayed verbal recall.

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Bình luận


bottom of page