top of page

Dividat SENSO i blagi neuro-kognitivni poremećaj


Dividat SENSO je nedavno korišten u istraživačkoj studiji objavljenoj u časopisu Alzheimer's Research & Therapy.


Rezultati ovog pilot testa (RCT) sugeriraju da prilagođeni trening vježbanjem poboljšava funkciju donjih ekstremiteta, kognitivne funkcije, brzinu reakcije, kao i simptome depresije u bolesnika s blagim neuro-kognitivnim poremećajem (MNCD).


25 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page